[1]
R. Triwurjani, “TINGGALAN MEGALITIK DI KAWASAN PASEMAH SUMATERA SELATAN: KAJIAN ARKEOLOGI PUBLIK”, KPT, vol. 27, no. 1, pp. 61–72, Nov. 2018.