Handoko, W. (2012) “ Dan Kedaulatan Bangsa”., KALPATARU, 21(2), pp. 103–114. doi: 10.24832/kpt.v21i2.119.