Bismoko, Dimas Seno. 2021. “Technology Analysis of Cipari Masque in Indo-European Architecture Styles”. KALPATARU 30 (2):127-40. https://doi.org/10.24832/kpt.v30i2.858.