(1)
Triwurjani, R. TINGGALAN MEGALITIK DI KAWASAN PASEMAH SUMATERA SELATAN: KAJIAN ARKEOLOGI PUBLIK. KPT 2018, 27, 61-72.